Agree2 flyttar till nya lokaler

Läs mer

Agree2 hjälper gigant inom telekom

Läs mer

Agree2 hjälper ICEHotel

Läs mer

Nyheter

Förändringsledning

​Agree2 har omfattande erfarenhet av att hjälpa kunder i deras förändringsarbete

Läs mer

Kontakta oss

​Hör av dig till oss om du är intresserad av våra tjänster

Kontakta oss!


Systemutveckling

​Vära anställda har lång erfarenhet från IT-branschen. Vi har både generalister og specialister.

Läs mer

Testledning

​Agree2 har erfarna testledare med stor kompetens inom test och kvalitetssäkring av IT-lösnin​gar.

Läs mer

Processutveckling

Vårt arbetssätt vid processutveckling baseras på LEAN Six Sigma.

Läs mer

Projektledning

​Agree2 har genuin erfarenhet av projektledning i praktiken både från privat och offentlig sektor

Läs mer  

Våra Tjänster