Förändringsledning

​Agree2 har omfattande erfarenhet av att hjälpa kunder i deras förändringsarbete

Läs mer

Kontakta oss

​Hör av dig till oss om du är intresserad av våra tjänster

Kontakta oss!


Systemutveckling

​Vära anställda har lång erfarenhet från IT-branschen. Vi har både generalister og specialister.

Läs mer

Testledning

​Agree2 har erfarna testledare med stor kompetens inom test och kvalitetssäkring av IT-lösnin​gar.

Läs mer

Processutveckling

Vårt arbetssätt vid processutveckling baseras på LEAN Six Sigma.

Läs mer

Projektledning

​Agree2 har genuin erfarenhet av projektledning i praktiken både från privat och offentlig sektor

Läs mer  

Våra Tjänster

Agree2 hjälper gigant inom telekom

Läs mer

Nyheter

Agree2 flyttar till nya lokaler

Läs mer

Agree2 hjälper ICEHotel

Läs mer